VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 9 | 2 Sử-ký 10 | 2 Sử-ký 11 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 10:13

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Vua Rô-bô-am đáp với dân sự cách xẳng xớm, bỏ mưu của các trưởng lão đã bàn,

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn