VietChristian
VietChristian
nghe.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 15 | 2 Sử-ký 16 | 2 Sử-ký 17 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 16:9

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này vua có cư xử cách dại dột, nên từ này về sau vua sẽ có giặc giã.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website