VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 1 | 2 Sử-ký 2 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 1:10

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Vậy, xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức, để tôi ra vào trước mặt dân sự này; vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông dường kia?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn