VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 20 | 2 Sử-ký 21 | 2 Sử-ký 22 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 21:5-6

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Giô-ram được ba mươi hai tuổi, khi lên ngôi làm vua, và người cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem. 6 Người đi trong con đường của các vua Y-sơ-ra-ên, theo điều nhà A-háp đã làm; vì người có cưới con gái A-háp làm vợ; người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn