VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 23 | 2 Sử-ký 24 | 2 Sử-ký 25 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 24:1-4

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Giô-ách được bảy tuổi khi người lên làm vua; người cai trị bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem; mẹ người tên là Xi-bia, quê ở Bê-e-Sê-ba. 2 Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va trọn đời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. 3 Giê-hô-gia-đa cưới hai vợ cho Giô-ách; người sanh được những con trai và con gái. 4 Sau việc này, Giô-ách có ý tu bổ đền của Đức Giê-hô-va,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn