VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 23 | 2 Sử-ký 24 | 2 Sử-ký 25 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 24:2

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va trọn đời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn