VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 29 | 2 Sử-ký 30 | 2 Sử-ký 31 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 30:9

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Vì nếu các ngươi trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì anh em và con cái của các ngươi sẽ được ơn trước mặt những kẻ bắt họ làm phu tù, và họ sẽ được trở về trong xứ này; bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi có lòng nhân từ và hay thương xót, sẽ không xây mặt khỏi các ngươi, nếu các ngươi trở lại cùng Ngài.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn