VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 4 | 2 Sử-ký 5 | 2 Sử-ký 6 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 5:13

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người, mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ trổi tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va, rằng: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn