VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sử-ký | E-xơ-ra 4 | E-xơ-ra 5 | E-xơ-ra 6 | Nê-hê-mi

E-xơ-ra 5:1-2

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Vả, tiên tri A-ghê và tiên tri Xa-cha-ri, con của Y-đô, nhân danh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nói tiên tri cho các người Giu-đa tại xứ Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem. 2 Xô-rô-ba-bên, con trai của Sa-anh-thi-ên, và Giê-sua, con trai của Giô-xa-đác, bèn chổi dậy, khởi cất đền Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn