VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sử-ký | E-xơ-ra 6 | E-xơ-ra 7 | E-xơ-ra 8 | Nê-hê-mi

E-xơ-ra 7:10

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Vì E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn