VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | E-xơ-ra | Nê-hê-mi 3 | Nê-hê-mi 4 | Nê-hê-mi 5 | Ê-xơ-tê

Nê-hê-mi 4:16–23

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, khiên, cung, và giáp; các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giu-đa.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn