VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 15 | Gióp 16 | Gióp 17 | Thi-thiên

Gióp 16:1-6

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Gióp đáp rằng: 2 Ta thường nghe nhiều lời giảng luận như vậy; Các ngươi hết thảy đều là kẻ an ủi bực bội. 3 Các lời hư không nầy há chẳng hề hết sao? Điều thúc giục ngươi đáp lời là gì? 4 Ta cũng dễ nói được như các ngươi nói; Nếu linh hồn các ngươi thế cho linh hồn ta, Tất ta cũng sẽ kể thêm lời trách các ngươi, Và lắc đầu về các ngươi. 5 Nhưng ta sẽ lấy miệng ta giục lòng các ngươi mạnh mẽ, Lời an ủi của môi ta sẽ giảm bớt nơi đau đớn các ngươi. 6 Dầu ta nói, đau đớn ta không được bớt; Tuy ta nín lặng, nó lìa khỏi ta đâu?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn