VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 18 | Gióp 19 | Gióp 20 | Thi-thiên

Gióp 19:25

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn