VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 19 | Gióp 20 | Gióp 21 | Thi-thiên

Gióp 20:1-3

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Xô-pha, người Na-a-ma, bèn đáp rằng: 2 Vì cớ ấy tư tưởng tôi chỉ dạy cho tôi lời đáp, Và tại lời đó, tâm thần tôi bị cảm động trong mình tôi. 3 Tôi đã nghe lời trách móc làm hổ thẹn tôi; Trí khôn tôi lấy sự thông minh mà đáp lời.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn