VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 20 | Gióp 21 | Gióp 22 | Thi-thiên

Gióp 21:1-6

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Gióp đáp rằng: 2 Hãy nghe kỹ càng lời giảng luận tôi; Thì điều đó sẽ thế cho sự an ủi của các bạn. 3 Hãy nhịn nhục tôi, để tôi nói: Sau khi tôi đã nói, các bạn hãy cứ nhạo báng đi. 4 Còn về phần tôi, than van tôi há hướng về loài người sao? Nhân sao trí tôi không hết nhịn nhục? 5 Hãy xem xét tôi, và lấy làm lạ; Khá lấy tay bụm miệng mình. 6 Khi nào tôi nhớ lại, tôi bèn bị kinh hoảng, Rởn óc cả và thịt tôi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn