VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 22 | Gióp 23 | Gióp 24 | Thi-thiên

Gióp 23:10

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn