VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 22 | Gióp 23 | Gióp 24 | Thi-thiên

Gióp 23:8-9

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Nầy, tôi đi tới trước, nhưng không có Ngài tại đó; Tôi đi lại sau, song tôi cũng chẳng nhìn thấy Ngài; 9 Qua phía tả, khi Ngài đang làm công việc đó, song tôi không phân biệt Ngài được; Ngài ẩn tại phía hữu, nên tôi chẳng thấy Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn