VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 28 | Gióp 29 | Gióp 30 | Thi-thiên

Gióp 29:3

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Khi ngọn đuốc Chúa soi trên đầu tôi; Và nhờ ánh sáng Ngài, tôi bước qua sự tối tăm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn