VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 29 | Gióp 30 | Gióp 31 | Thi-thiên

Gióp 30:23

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Vì tôi biết rằng Chúa sẽ dẫn tôi đến chốn sự chết, Là nơi hò hẹn của các người sống.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn