VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 30 | Gióp 31 | Gióp 32 | Thi-thiên

Gióp 31:24-28

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Nếu tôi có để lòng tin cậy nơi vàng, Và nói với vàng ròng rằng: Ngươi là sự nương nhờ của ta; 25 Nếu tôi vui mừng về tài vật tôi nhiều, Và vì tay tôi đã được lắm của; 26 Nếu tôi có thấy mặt trời chiếu sáng, Và mặt trăng mọc lên soi tỏ, 27 Nếu lòng tôi có thầm mê hoặc, Và miệng tôi hôn gởi tay tôi; 28 Điều đó cũng là một tội ác đáng bị quan xét phạt; Vì nếu làm vậy, tôi đã từ chối Đức Chúa Trời trên cao kia.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn