VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 32 | Gióp 33 | Gióp 34 | Thi-thiên

Gióp 33:14-23

33 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Vì Đức Chúa Trời phán một lần, Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến. 15 Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, Lúc người ta ngủ mê, Nằm ngủ trên giường mình; 16 Bấy giờ Ngài mở lỗ tai loài người, Niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ, 17 Hầu cho loài nguời khỏi điều họ toan làm, Và giấu họ tánh kiêu ngạo, 18 Cứu linh hồn họ khỏi cái huyệt, Và mạng sống khỏi bị gươm giết, 19 Loài người nằm trên giường mình bị đau đớn sửa phạt, Và xương cốt người hàng tranh chạm nhau mãi mãi, 20 Miệng người bèn lấy làm gớm ghiếc vật thực, Và linh hồn người ghét những đồ ăn mĩ vị. 21 Thịt người bị tiêu hao không còn thấy nữa, Và xương người, mà trước chẳng thấy được, bèn bị lộ ra. 22 Linh hồn người đến gần cái hầm, Và sự sống người xích lại kẻ giết. 23 Nếu trong một ngàn thiên sứ, có một thiên sứ làm kẻ truyền-giải cho người, Để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người,

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn