VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 32 | Gióp 33 | Gióp 34 | Thi-thiên

Gióp 33:23-24

33 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Nếu trong một ngàn thiên sứ, có một thiên sứ làm kẻ truyền-giải cho người, Để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người, 24 Ắt Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng: "Hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm; Ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi"

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website