VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 33 | Gióp 34 | Gióp 35 | Thi-thiên

Gióp 34:1-4

34 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ê-li-hu lại cất tiếng mà nói rằng: 2 Hỡi các người khôn ngoan, hãy nghe những lời nói tôi; Ớ kẻ thông sáng, hãy lắng tai nghe tôi; 3 Vì lỗ tai thử những lời nói, Như ổ gà nếm lấy đồ ăn, 4 Chúng ta hãy chọn cho mình điều phải, Chung nhau nhìn biết việc tốt lành.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website