VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 33 | Gióp 34 | Gióp 35 | Thi-thiên

Gióp 34:21

34 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nom các bước họ.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn