VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 34 | Gióp 35 | Gióp 36 | Thi-thiên

Gióp 35:10

35 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Nhưng không ai hỏi rằng: Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo hóa của tôi, ở đâu? Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm,

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn