VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 35 | Gióp 36 | Gióp 37 | Thi-thiên

Gióp 36:15

36 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Đức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn mà cứu kẻ bị hoạn nạn, Và nhờ sự hà hiếp mà mở lỗ tai của người.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn