VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 35 | Gióp 36 | Gióp 37 | Thi-thiên

Gióp 36:16-25

36 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Ngài cũng chắc đã muốn dụ ông khỏi hoạn nạn, Đặt ông nơi khoảng khoát, chẳng còn sự cực lòng; Còn các món ăn dọn nơi bàn ông, tất đều được đầy mỡ béo. 17 Nhưng ông đầy dẫy sự nghị luận của kẻ ác; Sự xét đoán và sự hình phạt chắc sẽ hãm bắt ông. 18 Chớ để cơn giận giục ông chống cự cùng sự sửa phạt; Đừng lầm lạc vì cớ giá bội thường lớn quá. 19 Chớ thì sự giàu có ông và các thế lực của ông, Có thể cứu ông khỏi sự hoạn nạn sao? 20 Chớ ước ao đêm tối, Là lúc dân tộc bị cất đi khỏi chỗ mình. 21 Khá giữ lấy mình, chớ xây về tội ác; Vì ấy là điều ông ưa chọn hơn sự hoạn nạn. 22 Kìa, Đức Chúa Trời dùng quyền năng mà làm việc cách cao cả, Có giáo sư nào giống như Ngài chăng? 23 Ai có chỉ dạy cho Ngài biết con đường của Ngài? Và ai nói rằng: Chúa có làm quấy? 24 Hãy nhớ ngợi khen các công việc Chúa, Mà loài người thường có ca tụng. 25 Mọi người đều đã ngoạn xem công việc ấy, Và loài người từ xa nhìn thấy nó.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn