VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 35 | Gióp 36 | Gióp 37 | Thi-thiên

Gióp 36:2

36 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Xin hãy nhịn tôi một chút, tôi sẽ chỉ cho ông; Vì tôi còn những lời binh vực Đức Chúa Trời.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn