VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 35 | Gióp 36 | Gióp 37 | Thi-thiên

Gióp 36:26-33

36 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Phải, Đức Chúa Trời là cực đại, chúng ta không biết được Ngài; Số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được. 27 Vì Ngài thâu hấp các giọt nước: Rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa, 28 Đám mây đổ mưa ấy ra, Nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người. 29 ai có thể hiểu được cách mây giăng ra, Và tiếng lôi đình của nhà trại Ngài? 30 Kìa, Chúa bủa ánh sáng ra chung quanh Ngài, Và che lấp đáy biển. 31 Vì nhờ những điều ấy Ngài xét đoán các dân tộc; Ngài ban cho lương thực nhiều. 32 Ngài giấu sấm sét trong tay Ngài, Và truyền nó phải đánh nơi nào. 33 Tiếng sấm sét báo cáo việc Ngài, Và chính súc vật cũng đoán điềm dông mưa gần đến.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn