VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 36 | Gióp 37 | Gióp 38 | Thi-thiên

Gióp 37:23-24

37 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Luận về Đấng Toàn năng, ta không tìm thấy đến Ngài được: Ngài vốn rất quyền năng, rất chánh trực và công bình cực điểm, không hề hà hiếp ai. 24 Bởi cớ ấy nên loài người kính sợ Ngài; Ngài không đoái đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn