VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 37 | Gióp 38 | Gióp 39 | Thi-thiên

Gióp 38:25-38

38 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Ai đào kinh cho nước mưa chảy, Phóng đường cho chớp nhoáng của sấm sét, 26 Để mưa xuống đất bỏ hoang, Và trên đồng vắng không có người ở; 27 Đặng tưới đất hoang vu, mong quạnh, Và làm cho các chồi cây cỏ mọc lên? 28 Mưa có cha chăng? Ai sanh các giọt sương ra? 29 Nước đá ra bởi lòng của ai? Ai đẻ ra sương móc của trời? 30 Nước đông lại như đá, rồi ẩn bí, Và mặt vực sâu trở thành cứng. 31 Ngươi có thế riết các dây chằng Sao rua lại, Và tách các xiềng Sao cầy ra chăng? 32 Ngươi có thế làm cho các cung Huỳnh đạo ra theo thì, Và dẫn đường cho Bắc đẩu với các sao theo nó chăng? 33 Ngươi có biết luật của các từng trời sao? Có thể lập chủ quyền nó dưới đất chăng? 34 Ngươi có thế cất tiếng mình la lên cùng mây, Khiến cho mưa tuôn xuống thân ngươi chăng? 35 Ngươi có thế thả chớp nhoáng ra, Để nó đi, và đáp với ngươi rằng: Thưa, chúng tôi đây? 36 Ai có đặt khôn ngoan trong lòng, Và ban sự thông sáng cho trí não? 37 Ai nhờ sự khôn ngoan mà đếm được các mây? Khi bụi đất chảy như loài kim tan ra, 38 Và các cục đất dính lại nhau, Ai nghiêng đổ những bình nước của các từng trời?

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website