VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 37 | Gióp 38 | Gióp 39 | Thi-thiên

Gióp 38:7

38 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn