VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 38 | Gióp 39 | Gióp 40 | Thi-thiên

Gióp 39:1-11

39 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Khi mẹ con sư tử nằm phục nơi hang, Khi rình trong bụi-rậm nó, 2 Há có phải ngươi săn mồi cho sư tử cái, Và làm cho sư tử con đói được no sao? 3 Ai sắm đồ ăn cho quạ, Khi con nhỏ nó kêu la cùng Đức Chúa Trời, Và bay đi đây đó không đồ ăn? 4 Ngươi có biết thì nào dê rừng đẻ chăng? Có xem xét mùa nào nai cái đẻ chăng? 5 Ngươi có tính số tháng nó có thai, Và biết kỳ nó đẻ chăng? 6 Nó ngồi chồm hỗm, đẻ con nhỏ ra, Và được giải khỏi sự đau đớn của nó. 7 Các con nhỏ nó trở nên mạnh mẽ, lớn lên trong đồng nội; Đoạn lìa mẹ mình, chẳng còn trở lại nữa. 8 Ai để cho con lừa rừng chạy thong dong? Ai có mở trói cho con lừa lẹ làng kia? 9 Ta đã ban cho nó đồng vắng làm nhà, Và ruộng mặn làm nơi ở. 10 Nó khinh chê tiếng ồn ào của thị thành, Không nghe tiếng của kẻ coi dắt. 11 Khắp các núi là đồng cỏ của nó, Nó tìm kiếm mọi vật gì xanh tươi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn