VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 40 | Gióp 41 | Gióp 42 | Thi-thiên

Gióp 41:11

41 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Từ lỗ mũi nó khói bay ra, Như của một nồi sôi, có chụm sậy ở dưới.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn