VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 40 | Gióp 41 | Gióp 42 | Thi-thiên

Gióp 41:3-15

41 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Ta hẳn sẽ nói về các chi thể nó, Về sức lực nó, và sự tốt đẹp của hình trạng nó. 4 Có ai lột được áo choàng của nó không? Có ai vào trong hàm đôi của nó được chăng? 5 Ai sẽ mở cửa họng nó ra? Sự kinh khủng vây chung quanh răng nó. 6 Nó có oai hùng vì cớ các hàng khiên của nó, Bằng thẳng dính khằn nhau như được niêm phong; 7 Cái nầy đụng với cái khác, Đến đỗi gió chẳng lọt qua được. 8 Cái nầy hàng lại với cái kia, Dính với nhau, không hề rời rã. 9 Sự nhảy mũi nói giăng ánh sáng ra, Hai con mắt nó khác nào mí mắt của rạng đông. 10 Những ngọn lửa nhoáng từ miệng nó, Và các đám lửa phun ra. 11 Từ lỗ mũi nó khói bay ra, Như của một nồi sôi, có chụm sậy ở dưới. 12 Hơi thở nó làm hừng cháy than, Một ngọn lửa ra từ miệng nó. 13 Trong cổ nó có mãnh lực, Và sự kinh khiếp nhảy múa trước mặt nó. 14 Các yếm thịt nó dính chắn nhau, Nó như đúc liền trên thân nó, không hề chuyển động. 15 Trái tim nó cứng như đá, Cứng khác nào thớt cối dưới.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn