VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 6 | Gióp 7 | Gióp 8 | Thi-thiên

Gióp 7:16-21

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Tôi đã chán sự sống. Tôi sẽ chẳng sống hoài. Xin Chúa để tôi ở một mình; vì các ngày tôi chỉ là hư không. 17 Loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng? Nhân sao Chúa lưu ý đến người. 18 Viếng thăm người mỗi buổi sớm, Và thử thách người mỗi lúc mỗi khi? 19 Nhân sao Chúa không xây mắt khỏi tôi, Chẳng để cho tôi bằng tịnh cho đến khi nuốt nước miếng tôi? 20 Hỡi Đấng gìn giữ loài người! nếu tôi đã phạm tội, có làm gì nghịch Chúa? Nhân sao Chúa đặt tôi làm một tấm bia, Đến đỗi mình trở thành gánh nặng cho mình? 21 Cớ sao Chúa không tha tội cho tôi, Cất lấy gian ác khỏi tôi đi? Vì bây giờ tôi sẽ nằm trong bụi đất; Chúa sẽ tìm kiếm tôi, song tôi không còn nữa.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn