VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 6 | Gióp 7 | Gióp 8 | Thi-thiên

Gióp 7:6

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi, Tiêu đi, chẳng có trông cậy gì.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn