VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 6 | Gióp 7 | Gióp 8 | Thi-thiên

Gióp 7:6-7

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi, Tiêu đi, chẳng có trông cậy gì. 7 Ôi! Xin hãy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở; Mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn