VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 7 | Gióp 8 | Gióp 9 | Thi-thiên

Gióp 8:7

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn, Thì sau rốt sẽ nên trọng đại.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn