VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 8 | Gióp 9 | Gióp 10 | Thi-thiên

Gióp 9:20b

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Dẫu rằng tôi công bình, miệng mình sẽ lên án cho mình; Tuy tôi trọn vẹn, nó sẽ tỏ tôi ra gian tà.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn