VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 8 | Gióp 9 | Gióp 10 | Thi-thiên

Gióp 9:8

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Một mình Ngài trải các từng trời ra, Và bước đi trên các ngọn sóng biển;

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn