VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 99 | Thi-thiên 100 | Thi-thiên 101 | Châm-ngôn

Thi-thiên 100:4

100 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn