VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 100 | Thi-thiên 101 | Thi-thiên 102 | Châm-ngôn

Thi-thiên 101:6

101 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Mắt tôi sẽ chăm xem người trung tín trong xứ. Hầu cho họ ở chung với tôi; Ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn