VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 101 | Thi-thiên 102 | Thi-thiên 103 | Châm-ngôn

Thi-thiên 102:25

102 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, Các từng trời là công việc của tay Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn