VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 101 | Thi-thiên 102 | Thi-thiên 103 | Châm-ngôn

Thi-thiên 102:27

102 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Song Chúa không hề biến cải, Các năm Chúa không hề cùng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn