VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 102 | Thi-thiên 103 | Thi-thiên 104 | Châm-ngôn

Thi-thiên 103:19-20

103 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, Nước Ngài cai trị trên muôn vật. 20 Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, Là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, Hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn