VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 102 | Thi-thiên 103 | Thi-thiên 104 | Châm-ngôn

Thi-thiên 103:3,5

103 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn