VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 104 | Thi-thiên 105 | Thi-thiên 106 | Châm-ngôn

Thi-thiên 105:39-41

105 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

39 Ngài bủa mây ra để che chở, Và ban đêm có lửa soi sáng. 40 Chúng nó cầu xin, Ngài bèn khiến những con cút đến, Và lấy bánh trời mà cho chúng nó ăn no nê. 41 Ngài khai hòn đá, nước bèn phun ra, Chảy ngang qua nơi khô khác nào cái sông.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn