VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 105 | Thi-thiên 106 | Thi-thiên 107 | Châm-ngôn

Thi-thiên 106:3

106 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh, Và làm theo sự công bình luôn luôn!

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn