VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 105 | Thi-thiên 106 | Thi-thiên 107 | Châm-ngôn

Thi-thiên 106:8

106 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Dầu vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn